2014-2015 ikasturtea: Matrikulaldia zabalik.

Izena emateko epea: Irailaren 3tik 17ra.

Non: Beasaingo Udal Euskaltegian.
...
Informazioa:

Tel: 943 028 100.

e-posta: euskaltegia@beasain.net

facebook-a: http://www.facebook.com/udaleuskaltegia.beasain

Eskaintzen duguna:

+ Zure euskara freskatzeko edota sakontzeko aukera.

+ Euskararen erabilera bultzatzekoa.

+ Euskalduntze (1., 2. Eta 3. Mailak) eta Alfabetatze ikastaroak.

+ EGA, HABE eta Hizkuntza Eskakizunetako azterketak prestatzeko ikastaroak.

+ 4. mailako ikastaroa on-line.

+ Autoikaskuntza

+ Sektore desberdinentzako ikastaro bereziak.

+ Langabetuentzako ikastaro trinkoak doan. Berria!!!

+ Mintzalaguna

+ Elkarlana eta giro ezin hobea!!

Euskaraz Blai! Zatoz euskaltegira!
 
 
 
ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACIÓN EN EL EUSKALTEGI MUNICIPAL: CURSO 2014-2015

Plazo de inscripción: Del 3 al 17 de septiembre.
Dónde: En el Euskaltegi Municipal de Beasain.
Información:
Tel: 943 028 100....
e-mail: euskaltegia@beasain.net
facebook-a: http://www.facebook.com/udaleuskaltegia.beasain

Nuestra oferta:
+ Oportunidad de profundizar y refrescar tu euskara.
+ También de fomentar su utilización.
+ Cursos de euskaldunización (niveles 1, 2 y 3) y alfabetización.
+ Cursos para preparar los exámenes de EGA, HABE y Perfiles Lingüisticos.
+ Curso de 4º nivel on-line.
+ Cursos específicos para diversos sectores.
+ Cursos intensivos para parados. Novedad!!!
+ Mintzalaguna.
+ Trabajo en equipo y ambiente inmejorable!

Empápate de Euskara! Ven al euskaltegi!